Nika Grabar

Raziskovalne teme

zgodovina in teorija arhitekture, javni prostor, arhitektura in mediji, trajnostni razvoj

Izobraževanje in usposabljanje

2012

Habilitirana v naziv docentka za področje notranja oprema / Visoka šola za dizajn, Pridružena članica Univerze na Primorskem

2003 — 2009

Doktorica znanosti / Mlada raziskovalka, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

2007 — 2009

Fulbrightova štipendistka, gostujoča raziskovalka / Graduate School for Architecture, Planning and Preservation, Columbia University, NY

1997 — 2003

Univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture / Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Delovne izkušnje

junij 2014 — danes

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana / asistentka z doktoratom (100%)

februar 2010 — junij 2013

Visoka šola za dizajn, Pridružena članica Univerze na Primorskem, Vojkova 63, Ljubljana / znanstvena sodelavka (od februarja 2010 do aprila 2011 — 100%, od aprila 2011 do maja 2013 — 70%) + vodja Katedre za vizualne komunikacije (februar 2011 do junij 2013)

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana / asistentka z doktoratom — interdisciplinarni raziskovalni projekt Trajnostno gradbeništvo + asistentka pri predmetu Krajinska arhitektura, sodelavka pri predmetu Projektiranje (april 2011 do junij 2013 — 30%)

2009 — 2010

kot samostojna arhitektka sodelovala s:

– Plan B / arhitekturni biro

– Sanja Jurca Avci / arhitektka in oblikovalka

– Visoka šola za dizajn v Ljubljani, Pridružena članiva Univerze na Primorskem

2003 — 2009

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana / mlada razikovalka (100%)